Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ТРЕТИ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА на основание на член 11 от Рамковото решение на Съвета от 29 май 2000 г. за повишаване на защитата чрез наказателни и други санкции срещу фалшифициране във връзка с въвеждането на еврото
Заглавие на английски: THIRD REPORT FROM THE COMMISSION based on Article 11 of the Council Framework Decision of 29 May 2000 on increasing protection by criminal penalties and other sanctions against counterfeiting in connection with the introduction of the euro
Дата на документа: 17/09/2007
№ на документ: COM(2007) 524
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове