Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 относно определяне на необходимите мерки за защита на еурото срещу фалшифициране
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1338/2001 laying down measures necessary for the protection of the euro against counterfeiting
Дата на документа: 17/09/2007
№ на документ: COM(2007) 525
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове