Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ТРЕТИ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно поддържането от някои трети страни на изискване за виза в нарушение на принципа на реципрочност в съответствие с член 1, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за съставяне на списък на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези страни, чиито граждани са освободени от това изискване, както е изменен от Регламент (ЕО) № 851/2005 относно механизма за реципрочност
Заглавие на английски: THIRD REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on certain third countries' maintenance of visa requirements in breach of the principle of reciprocity in accordance with Article 1(5) of Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement, as amended by Regulation (EC) No 851/2005 as regards the reciprocity mechanism
Дата на документа: 13/09/2007
№ на документ: COM(2007) 533
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове