Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА - Доклад за изпълнението на плана за действие „Насърчаване на чуждоезиковото обучение и езиковото многообразие“
Заглавие на английски: COMMISSION WORKING DOCUMENT - Report on the implementation of the Action Plan "Promoting language learning and linguistic diversity"
Дата на документа: 25/09/2007
№ на документ: COM(2007) 554
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове