Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Генерална дирекция „Хуманитарна помощ“ (ECHO) - Годишен доклад за 2006 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Directorate-General for Humanitarian Aid - (ECHO) - Annual Report 2006
Дата на документа: 28/09/2007
№ на документ: COM(2007) 555
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Хуманитарна помощ
Kомисии
Връзки
Текстове