Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно принципите, приоритетите и условията на Партньорството за присъединяване с Бивша югославска република Македония и за отмяна на Решение 2006/57/ЕО
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with the former Yugoslav Republic of Macedonia and repealing Decision
Дата на документа: 06/11/2007
№ на документ: COM(2007) 659
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове