Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно принципите, приоритетите и условията, съдържащи се в Европейското партньорство със Сърбия, включително Косово, съгласно определението в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г., и за отмяна на Решение 2004/56/ЕО
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the principles, priorities and conditions contained in the European Partnership with Serbia including Kosovo as defined by United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999 and repealing Decision 2006/56/EC
Дата на документа: 06/11/2007
№ на документ: COM(2007) 660
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове