Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Рамково решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism
Дата на документа: 06/11/2007
№ на документ: COM(2007) 650
Вид документ: Предложение за рамково решение на Съвета
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове