Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending VAT Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax
Дата на документа: 07/11/2007
№ на документ: COM(2007) 677
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове