Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП) - МНОГОГОДИШНА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА ПЕРИОДА 2009–2011 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA) - MULTI-ANNUAL INDICATIVE FINANCIAL FRAMEWORK FOR 2009-2011
Дата на документа: 06/11/2007
№ на документ: COM(2007) 689
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове