Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Преглед на процедурата Lamfalussy - Засилване на сближаването на надзорните практики
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Review of the Lamfalussy process - Strengthening supervisory convergence
Дата на документа: 20/11/2007
№ на документ: COM(2007) 727
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове