Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 21/2004 относно датата на въвеждане на електронна идентификация на животни от рода на овцете и козите
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 21/2004 as regards the date of introduction of electronic identification for ovine and caprine animals
Дата на документа: 15/11/2007
№ на документ: COM(2007) 710
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове