Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики между дружества за линейно корабоплаване (консорциуми)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia)
Дата на документа: 27/11/2007
№ на документ: COM(2007) 753
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове