Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON863xNK603 (MONOO863-5xMON-OO6O3-6) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize MON863xNK603 (MONOO863-5xMON-OO6O3-6) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council
Дата на документа: 18/12/2007
№ на документ: COM(2007) 814
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове