Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА - Доклад за напредъка на плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS on the progress of the Commission Action Plan towards an Integrated Internal Control Framework
Дата на документа: 07/03/2007
№ на документ: COM(2007) 86
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Одит
Kомисии
Връзки
Текстове