Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the conclusion of a Fisheries Partnership Agreement between the Democratic Republic of S?o Tom? and Pr?ncipe and the European Community
Дата на документа: 07/03/2007
№ на документ: COM(2007) 85
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове