Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (Кодифицирана версия)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the marketing of vegetable propagating and planting material, other than seed (Codified version)
Дата на документа: 21/12/2007
№ на документ: COM(2007) 852
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове