Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Общността и за временно прилагане на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобрение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing on behalf of the Community and the provisional application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation amending the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products - Proposal for a COUNCIL DECISION approving the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation amending the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products
Дата на документа: 07/11/2008
№ на документ: COM(2008) 685
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове