Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към Доклада от Комисията до Съвета и Европейския парламент - Доклад за 2005 относно използването на Програмата ФАР и предприсъединителните и преходни инструменти - Раздел по страни и допълнителна информация
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - 2005 REPORT ON PHARE, PRE-ACCESSION AND TRANSITION INSTRUMENTS - COUNTRY SECTIONS & ADDITIONAL INFORMATION
Дата на документа: 12/01/2007
№ на документ: SEC(2007) 11
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове