Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - ИНИЦИАТИВА ЗА СУРОВИНИТЕ — ПОСРЕЩАНЕ НА НАШИТЕ ОСНОВНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА В ЕВРОПА
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - The raw materials initiative — meeting our critical needs for growth and jobs in Europe
Дата на документа: 04/11/2008
№ на документ: COM(2008) 699
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове