Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy
Дата на документа: 14/11/2008
№ на документ: COM(2008) 721
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове