Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE imposing an obligation on Member States to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products (presented by the Commission)
Дата на документа: 13/11/2008
№ на документ: COM(2008) 775
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове