Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 2 В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2007 г. - ОБЩА ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА - ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III – „Комисия“
Заглавие на английски: AMENDING LETTER No 2 TO THE PRELIMINARY DRAFT BUDGET 2007 - GENERAL STATEMENT OF REVENUE - STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY SECTION - Section III - Commission
Дата на документа: 26/09/2006
№ на документ: SEC(2006) 1176
Вид документ: Писмо за изменение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове