Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Съобщението от Комисията - Европейската икономика: Преглед за 2006 - УКРЕПВАНЕ НА ЕВРО ЗОНАТА: Основни политически приоритети
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - The EU Economy: 2006 Review - STRENGTHENING THE EURO AREA: KEY POLICY PRIORITIES
Дата на документа: 22/11/2006
№ на документ: SEC(2006) 1490
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове