Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАСИЛВАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ДОБРОСЪСЕДСТВО - Доклад за напредъка на Украйна
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON STRENGTHENING THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY ENP - Progress Report - Ukraine
Дата на документа: 04/12/2006
№ на документ: SEC(2006) 1505
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове