Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАСИЛВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ДОБРОСЪСЕДСТВО - Доклад за напредъка - Йордания
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON STRENGTHENING THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY - ENP Progress Report - Jordan
Дата на документа: 04/12/2006
№ на документ: SEC(2006) 1508
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове