Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКС към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА за реализация на взетите мерки в Регламента на Съвета (EО) № 2328/2003 от 22 Декември 2003, въвеждащ схема за компенсация на допълнителните разходи, възникнали в търговията на рибни продукти от Азорските острови, Мадейра , Канарските острови и френските департаменти Гвиана и Реюнион поради тяхната отдалеченост
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - ANNEXES TO THE REPORT FROM THE COMMISSION on the implementation of the measures provided for in Council Regulation (EC) No 2328/2003 of 22 December 2003 introducing a scheme to compensate for the additional costs incurred in the marketing of certain fishery products from the Azores, Madeira, the Canary Islands, and the French departments of Guiana and Rеunion, as a result of those regions’ remoteness
Дата на документа: 30/11/2006
№ на документ: SEC(2006) 1528
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове