Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружаващ документ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ - ГЛАВЕН ОБЩ ДОКЛАД ПО ПРЕДПРИСЪЕДИНИЕЛНАТА ПОМОЩ - (ФАР – ИСПА – САПАРД) ПРЕ3 2005 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - GENERAL REPORT ON PRE-ACCESSION ASSISTANCE - (PHARE – ISPA – SAPARD) IN 2005
Дата на документа: 30/11/2006
№ на документ: SEC(2006) 1546
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове