Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ ТЪЛКУВАТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ за приложението на чл. 296 от Договора относно обществените поръчки за целите на отбраната - Обобщение на оценката на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the INTERPRETATIVE COMMUNICATION on the application of Article 296 of the Treaty in the field of defence procurement - Impact assessment summary
Дата на документа: 07/12/2006
№ на документ: SEC(2006) 1555
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове