Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКС към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА И НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВА 94/62/EC ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИТЕ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - ANNEX TO THE REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 94/62/EC ON PACKAGING AND PACKAGING WASTE AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT, AS WELL AS ON THE FUNCTIONING OF THE INTERNAL MARKET
Дата на документа: 06/12/2006
№ на документ: SEC(2006) 1579
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове