Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА по член 245, параграф 2 от Договора за създаване на ЕО, относно искането за изменение на член 29 от Правилника за дейността на Съда и член 35 от Правилника за дейността на Съда от първа инстанция, представено от Съда и Съда от първа инстанция, в съответствие с член 64 от Статута на Съда на Европейската общност
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION under the second paragraph of Article 245 of the EC Treaty on the requests for amendment of Article 29 of the Rules of Procedure of the Court of Justice and Article 35 of the Rules of Procedure of the Court of First Instance, presented by the Court of Justice and the Court of First Instance in accordance with Article 64 of the Statute of the Court of Justice
Дата на документа: 12/12/2006
№ на документ: SEC(2006) 1676
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Административни въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове