Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружаващ документ към Предложение за решение на Съвета относно създаване на Европейската полицейска служба (ЕВРОПОЛ) - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - COUNCIL DECISION establishing the European Police Office (EUROPOL) - SUMMARY IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 20/12/2006
№ на документ: SEC(2006) 1683
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове