Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ [НА СЛУЖБИТЕ] НА КОМИСИЯТА - Съобщение на Комисията относно устойчиво производство на електроенергия от изкопаеми горива: За постигане на почти нулеви емисии от производството на електроенергия от въглища след 2020 г. - Обобщение на оценката на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Commission Communication on Sustainable Power Generation from Fossil Fuels: Aiming for Near-Zero Emissions from Coal after 2020 - Summary of the Impact Assessment
Дата на документа: 10/01/2007
№ на документ: SEC(2006) 1723
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове