Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, адресиран до Европейския парламент и Съвета за влиянието на Регламент (EО) № 2560/2001 относно банковите такси за национални плащания
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT addressed to the European Parliament and to the Council on the impact of Regulation (EC) No 2560/2001 on bank charges for national payments
Дата на документа: 18/12/2006
№ на документ: SEC(2006) 1783
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове