Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружаващ документ към Доклада от Комисията до Съвета и Европейския парламент за приложението на Регламент на Съвета (EО) № 2702/1999, относно действията за предоставяне на информация за и насърчаване на производството на селскостопански продукти в трети страни и Регламент на Съвета (EО) № 2826/2000 относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the application of Council Regulation (EC) No 2702/1999 on measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries and Council Regulation (EC) No 2826/2000 on information and promotion actions for agricultural products on the internal market
Дата на документа: 22/12/2006
№ на документ: SEC(2006) 1785
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове