Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Приложение на Директива 91/308/EИО относно предотвратяването на използването на пари чрез финансовата система във връзка с идентификацията на клиентите при транзакции в тяхно отсъствие и възможните последици за електронната търговия
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - The application of Directive 91/308/EEC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering in relation to the identification of clients in non-face to face transactions and possible implications for electronic commerce
Дата на документа: 19/12/2006
№ на документ: SEC(2006) 1792
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове