Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Приложение на Директива 91/308/ЕИО по отношение на правната професия във връзка с предотвратяването на използването на пари чрез финансовата система
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - The application to the legal profession of Directive 91/308/EEC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
Дата на документа: 19/12/2006
№ на документ: SEC(2006) 1793
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове