Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад за 2005 г. относно дейността на Европейския форум за превенция на организираната престъпност
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - ANNUAL REPORT 2005 ON THE ACTIVITIES OF THE EUROPEAN FORUM FOR THE PREVENTION OF ORGANISED CRIME
Дата на документа: 20/12/2006
№ на документ: SEC(2006) 1798
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове