Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Преглед на напредъка през 2006 г. относно изпълнението на Плана за действие на ЕС за борба с наркотиците (2005-2008)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - 2006 Progress Review on the implementation of the EU Drugs Action Plan (2005-2008)
Дата на документа: 21/12/2006
№ на документ: SEC(2006) 1803
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове