Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към годишния доклад на Комисията до Европейския парламент относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните действия от общ характер на Общността спрямо трети страни (2005)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - ANNEX TO THE ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THIRD COUNTRY ANTI-DUMPING, ANTI-SUBSIDY AND SAFEGUARD ACTION AGAINST THE COMMUNITY (2005)
Дата на документа: 09/01/2007
№ на документ: SEC(2006) 1804
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове