Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Проект за Решение №…/2007 на Съвместния комитет ЕС - на Швейцария за коригиране на референтната цена на пълномаслено мляко на прах на вътрешния швейцарски пазар
Заглавие на английски: Draft DECISION No …/2007 of the EC – SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of rectifying the Swiss domestic reference price of whole-milk powder
Дата на документа: 26/07/2007
№ на документ: SEC(2007) 1043
Вид документ: Проекторешение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове