Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 1 В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2008 г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III – „Комисия“
Заглавие на английски: AMENDING LETTER No 1 TO THE PRELIMINARY DRAFT BUDGET 2008 - STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION -Section III - Commission
Дата на документа: 17/09/2007
№ на документ: SEC(2007) 1140
Вид документ: Писмо за изменение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове