Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ РАБОТНИЯ ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА - Доклад на ЕС относно последователността на политиките за развитие
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER Accompanying the COMMISSION WORKING PAPER - EU Report on Policy Coherence for Development
Дата на документа: 20/09/2007
№ на документ: SEC(2007) 1202
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове