Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ РАБОТНИЯ ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА - Доклад за изпълнението на плана за действие „Насърчаване на чуждоезиковото обучение и езиковото многообразие“
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the COMMISSION WORKING DOCUMENT - Report on the implementation of the Action Plan "Promoting language learning and linguistic diversity"
Дата на документа: 25/09/2007
№ на документ: SEC(2007) 1222
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове