Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад за дейностите в областта на научните изследвания и технологичното развитие на Европейския съюз през 2006 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION - Annual Report on Research and technological development activities of the European Union in 2006
Дата на документа: 13/09/2007
№ на документ: SEC(2007) 1153
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове