Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ законодателния пакет на вътрешния пазар за електричество и газ - Оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the legislative package on the internal market for electricity and gas - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 19/09/2007
№ на документ: SEC(2007) 1179
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове