Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към предложението за рамково решение относно използване на досиетата на пътниците (PNR - Passenger Name Record) за целите на правоприлагането - Оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the use of Passenger Name Record (PNR) for law enforcement purposes - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 06/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1453
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове