Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: [РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА] - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ - Съпътстващ документ към Предложение за РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно използване на досиетата на пътниците (PNR - Passenger Name Record) за целите на правоприлагането - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the use of Passenger Name Record (PNR) for law enforcement purposes - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 06/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1422
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове