Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към ДОКЛАДА ОТ КОМИСИЯТА - 18-ти годишен доклад за изпълнението на структурните фондове (2006 г.)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the REPORT FROM THE COMMISSION - 18th Annual Report on Implementation of the Structural Funds (2006)
Дата на документа: 06/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1456
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове