Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКС към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ДОКЛАД ЗА ФАР, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ И ПРЕХОДНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА 2006 г. - ПРЕГЛЕД ПО СТРАНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - ANNEXES TO THE REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - 2006 REPORT ON PHARE, PRE-ACCESSION AND TRANSITION INSTRUMENTS - COUNTRY SECTIONS & ADDITIONAL INFORMATION
Дата на документа: 06/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1462
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове